Centar za cjeloživotno obrazovanje | novosti
22
archive,category,category-novosti,category-22,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

novosti

math_v05

Raspored priprema iz fizike

11 ožujka

Pripreme za državnu maturu iz predmeta Fizika održavat će se ONLINE utorkom i petkom od 19:30 – 21:00 korištenjem MS TEAMS alata kojem možete pristupiti na poveznici: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a999dcaf004354883a4ed64761332742e%40thread.tacv2/conversations?groupId=468f849d-a458-44ef-bdd5-14c7213ff063&tenantId=814821e7-746e-4bf7-a5e7-6cfb0a0d05ec Predavanja počinju u petak 12.ožujka 2021....