Centar za cjeloživotno obrazovanje | Razine edukacijskih programa
515
page,page-id-515,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

Razine edukacijskih programa

Baš kao i sam pojam cjeloživotnog učenja i naš Centar obuhvaća razne vrste i oblike edukacijskih programa s obzirom na formalni ili neformalni proces učenja i ciljeve.

  • Formalno cjeloživotno obrazovanje

Organizirani proces učenja kroz verificirani obrazovni program kojim se stječe javna isprava o određenom stupnju obrazovanja, a stečene kvalifikacije upisuju u radnu knjižicu. Programi formalnog obrazovanja mogu biti verificirani programi osposobljavanja i usavršavanja.

  • Neformalno cjeloživotno obrazovanje

Organizirani proces učenja kroz obrazovni program koji nije verificiran, a usmjeren je na profesionalno osposobljavanje odraslih osoba za rad u određenom području. Po završetku programa polazniku se dodjeljuje Potvrda o sudjelovanju. Program neformalnog obrazovanja može biti in-house ili otvorenog tipa.

  • In-house programi

Neformalni obrazovni program čija je izrada i izvedba prilagođena specifičnim potrebama poznatog naručitelja usluge, najčešće tvrtke, a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju u skladu s razvojnim potrebama naručitelja. Svrha in-house programa je razvoj ljudskih resursa naručitelja usluge kako bi ona bila organizacijski što učinkovitija i konkurentnija na tržištu.

  • Otvoreni seminari

Neformalni obrazovni program koji je usmjeren i prilagođen građanstvu u širem smislu riječi, tj. nepoznatom naručitelju, a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju te osobnom rastu i razvoju polaznika.