Centar za cjeloživotno obrazovanje | Osnove rada PLC uređaja S7-300 (Siemens) na primjerima iz prakse
705
single,single-portfolio_page,postid-705,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

Osnove rada PLC uređaja S7-300 (Siemens) na primjerima iz prakse

Cilj programa

U okviru tečaja polaznici se upoznaju sa osnovama rada programirljivih logičkih kontrolera (PLC) serije SIMATIC S7-300 tvrtke Siemens. Kontroler je ugrađen na namjensku laboratoriju maketu na kojoj polaznici proučavaju rad sklopne, signalne i upravljačke opreme u sprezi s industrijskim računalom. Polaznici se detaljno upoznaju sa sklopovskom konfiguracijom i mogućnostima kontrolera. Savladavaju se osnove konfiguriranja i programiranja kontrolera serije S7-300 u programskom paketu STEP 7 na primjerima iz prakse. U laboratoriju je osigurano da svaki polaznik koristi svoje PC računalo povezano sa kontrolerom S7-300 kako bi mogao samostalno odrađivati zadane primjere i shvatili princip rada. U stalnoj komunikaciji s instruktorom rješavaju se nejasnoće prema potrebama pojedinog polaznika. Za pristup tečaju je dovoljno samo poznavanje osnova korištenja Windows operacijskog sustava.