Centar za cjeloživotno obrazovanje | Osnove rada PLC uređaja MicroLogix 1500 (Allen Bradley) na primjerima iz prakse
708
single,single-portfolio_page,postid-708,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

Osnove rada PLC uređaja MicroLogix 1500 (Allen Bradley) na primjerima iz prakse

Cilj programa

U okviru tečaja polaznici se upoznaju sa osnovama rada programirljivih logičkih kontrolera (PLC) serije MicroLogix 1500 tvrtke Allen Bradley. Kontroler je ugrađen na namjensku laboratoriju maketu na kojoj polaznici proučavaju rad sklopne, signalne i upravljačke opreme u sprezi s industrijskim računalom. Polaznici se detaljno upoznaju sa sklopovskom konfiguracijom i mogućnostima kontrolera. Savladavaju se osnove konfiguriranja i programiranja kontrolera serije MicroLogix 1500 u programskom paketu RSLogix 500 na primjerima iz prakse. U laboratoriju je osigurano da svaki polaznik koristi svoje PC računalo povezano sa kontrolerom MicroLogix kako bi mogao samostalno odrađivati zadane primjere i shvatili princip rada. U stalnoj komunikaciji s instruktorom rješavaju se nejasnoće prema potrebama pojedinog polaznika. Za pristup tečaju je dovoljno samo poznavanje osnova korištenja Windows operacijskog sustava.