Centar za cjeloživotno obrazovanje | Od ideje do proizvoda/usluge
442
single,single-portfolio_page,postid-442,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

Od ideje do proizvoda/usluge

Jedna od stvari koja je potrebna da bi se pokrenuo uspješan posao zasigurno je dobra poslovna ideja. No, je li ideja sama po sebi dovoljna? Najčešće nije, jer je za njenu realizaciju potrebno sagledati razne elemente poslovanja i ovladati njima. Kao prvo, realizaciji ideje treba pristupiti poduzetnički, s jasnim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima. Temeljem tih ciljeva razvija se poslovni plan, koji treba obuhvatiti i potrebne aktivnosti i resurse potrebne za njihovu realizaciju. I na posljetku novi proizvod ili uslugu treba plasirati na tržište, vodeći pri tome računa o dugoročnoj održivosti poslovanja.

start-up-od-ideje-do-proizvoda

Cilj programa

Cilj je ovoga programa provesti polaznike kroz najvažnije teme i područja na putu od ideje do proizvoda/usluge, te na taj način pomoći onima koji se na taj put odluče, da uspješno stignu do cilja. Tijekom programa, polaznici bi trebali ovladati osnovnim konceptima poduzetničkog poslovanja, od definiranja poslovnog modela, preko razvoja strategije, poslovnog planiranja i financiranja do razvoja novog proizvoda/usluge i njihovog tržišnog plasmana.

Sadržaj

I      Poduzetnički pristup (4 sata)

 • Spoj ideje i kapitala
 • Izbor poslovnog modela
 • Organizacija poslovanja
 • Pravni oblici organiziranja

II     Osnove strategije (4 sata)

 • Temelji definiranja strategije (vizija, misija, ciljevi)
 • Strateško pozicioniranje
 • Kompetitivne prednosti

III    Poslovno planiranje (4 sata)

 • Važnost poslovnog planiranja
 • Osnovni elementi poslovnog plana
 • Analiza osjetljivosti

IV    Kako financirati poduzetnički pothvat (4 sata)

 • Investicije u opremu
 • Obrtni kapital
 • Izvori financiranja
 • Porezni aspekti

V     Osnove financija za nefinancijaše (4 sata)

 • Osnovna financijska izvješća i njihova analiza
 • Upravljanje profitabilnošću
 • Upravljanje kapitalom

VI    Razvoj novog proizvoda (4 sata)

 • Razvoj i analiza ideje
 • Zaštita intelektualnog vlasništva
 • Razvoj prototipa i testiranje
 • Tržišna verifikacija
 • Komercijalizacija

VII   Tržišni nastup (4 sata)

 • Koncept 4P
 • Ponuda vrijednosti
 • Praćenje tržišnih kretanja
 • Praćenje zadovoljstva kupaca

Datum početka

10.11.2014.

Prijavi se
Obavjestite me o budućim terminima

Informacije o tečaju

7 dana

4 sata

Ponedjeljak i srijeda 16-20

Hrvatski jezik

Pristup

5.200 kn + PDV

AKCIJA: 3.000 kn + PDV

Instruktor